Herní mechaniky

Pohyb a akční body (AB)


V dolní části uprostřed jsou tři řady akčních tlačítek. V horní řadě jsou dvě čtvercové z nichž levé slouží k použití zbraně, pravé pro seslání kouzla. Kolečko mezi nimi udává kolik AB máte ještě k dispozici, proužek kolem znázorňuje za jak dlouho přibude další 1 AB.

Další dvě řady tlačítek slouží pro pohyb hrdiny. Pohyb se provede kliknutím na příslušné tlačítko, tj. nahoru, dolu, vlevo, vpravo a otáčení doleva či doprava. Na kterou stranu je hrdina otočen signalizuje malá šipka u hrdiny.

Na každém tlačítku je uvedeno číslo, kolik AB hrdina spotřebuje při provedení dané akce. např. na šipce nahoru je číslo 3, znamená to že pro pohyb vpřed je potřeba 3 AB. Z toho vyplývá, že bude-li hrdina couvat, bude ho to stát více AB než se otočit a jít vpřed.

Při každém kroku zanechá postava na zemi stopy, které napomohou orientaci, např. při obcházení prekážek, nebo při bezhlavém útěku. Mohou také ale velmi snadno prozradit kterým směrem se hrdina vydal na útěk. Stopy zmizí přibližně po 10 hodinách.

 

Informace o postavě


V záložce postava najdete přehled vlastností vašeho hrdiny a jeho schopností zacházet s jednotlivými typy zbraní. Každé účelné použití zbraně dává hrdinovy zkušenosti do ovládání použitého druhu zbraně. Hrdina postupuje po dosažení určitého množství bodů na další úroveň v používání zbraně – ta je znázorněna rozsvícenou hvězdičkou u daného typu zbraně. Získáváním zkušeností se hrdina stává šikovnějším a k útoku bude potřebovat méně AB. např. hrdina buší do nepřítele pěstí = potřebuje k tomu 8 AB (toto je uvedeno na akčním tlačítku s pěstí), po získání hvězdičky bude k úderu potřebovat pouze 7 AB, atd…. Do každé schopnosti může hrdina získat až 6 úrovní.

 

Historie


Pod informacemi lze sledovat hrdinovu historii. Můžete se zde zpětně dočíst co se s postavou dělo i v době vaší nepřítomnosti. Pro přepnutí delšího / kratšího výpisu slouží šipečka v pravém horním rohu výpisu.

 

Všeobecné informace


Naleznete je vpravo od akčních tlačítek. Zelený sloupec je ukazatel hrdinova zdraví – čím více zelené, tím lépe a naopak mnoho červené signalizuje blížící se smrt vašeho hrdiny.

Počet zlatých mincí je uveden vedle mešce se zlatem. Za zlato může hrdina nakupovat předmety od ostatnich hrdinů, nebo naopak předměty prodat a zlato získat.
Útok: udává jak velké zranění při útoku způsobíte nepříteli.
Zbroj: udává jak silné máte brnění.
Zdraví: momentální / maximální počet bodů zdraví (BZ)

 

Inventář


Na toulkách krajinou může hrdina nalézt nepřeberné množství předmětů. Některé se vám budou hodit jiné ne, ale všechny se dají nějak zhodnotit. (přehled vašich věcí naleznete v inventáři) Každý předmět může být na třech různých místech.

  • Na zemi: věc ležící na zemi vidíte na herní mapě. Pokud se na ni chcete podívat zblízka, je potřeba dojít na políčko na kterém věc leží. Jakmile na ní hrdina stojí, věc se zobrazí pod mapou, v poličkách k tomu určených.
    V batohu: to jsou věci které máte a nosíte s sebou, ale nemáte je oblečeny na sobě, a momentálně je ani nepoužíváte.
    Na sobě (v používání): oblečení, které máte oblečené, zbraně a štíty které držíte v rukou, boty které máte obuty, to vše jsou věci v používaní. Máte je na sobě a jsou zobrazeny pod inventářem v příslušných políčkách. Každé políčko je vyhrazeno pro jednu věc symbolizovaného typu.
    V praxi to znamená, že můžete mít na sobe vždy pouze jedny boty, jedny kalhoty, nebo např. max. 2 amulety, apod…(náhradní však můžete mít odložené v batohu)

Kliknutím na předmět, získáte podrobnější informace o daném předmětu (zobrazí se vpravo dole na místo všeobecných informací) Když máte předmět vybrán, můžete ho ovládat. Obléct (první tlačítko shora), přesunout do batohu (druhé shora), nebo odhodit na zem (tlačítko pod mapou vedle políček pro věci ležící na zemi). Některé předměty lze rovnou použít (lektvary, svitky apod.) Chceme-li např.vypít lektvar stačí ho označit (kliknutím) a poté stisknout tlačítko použít. V historii se dozvíte jaký efekt mělo vypití lektvaru. S ostatními předměty se zachází podobně. Oblečení, brnění, amulety a zbraně se oblékají. Pokud chcete při boji používat nějakou zbraň, jednoduše ji označte a stisknutím tlačítka pro oblečení ji vezměte do ruky. Je-li políčko již zabrané, je potřeba nejprve danou věc přemístit do batohu a uvolnit místo pro věc novou.

U každého předmětu je uveden jeho název, typ (zbraň, oblečení, ….), hodnoty (u zbraní úročná hodnota, u brnění obrana, apod….), stav věcí (poškození), 100% znamená, že je věc nová a naopak 1% symbolizuje, že se věc velmi brzo rozpadne. Stav věcí je možné vidět na ukazateli vpravo od ikonky předmětu. (zelený, popřípadě červený)

V detailu každého předmětu máte možnost nastavit jeho prodejní cenu. Hned jak zvolíte cenu, začne se věc nabízet ostatním hráčům ke koupi. Z prodeje lze věc stáhnout stisknutím červeného přeškrtlého kolečka. Věc nabízenou k prodeji symbolizuje malá ikonka zlaťáku u ikonky předmětu.

Předměty můžete samozřejmě nakupovat i od ostatních hráčů. Do nabídky se dostanete stiskem tlačítka pro obchod (čtvrté odshora mezi předměty) Je zde uveden druh zboží, jeho stav a požadovaná cena zlatých mincí. V nabídce nejsou uvedeny věci které sami prodáváte, ani věci které prodávají hrdinové z vaší IP adresy (ze stejného počítače).

 

Kouzla


Když najdete kouzelný svitek, můžete ho použít (přečíst) a naučíte se tak některé z kouzel. Každé kouzlo se lze naučit pouze jednou a na každé kouzlo je potřeba určitá schopnost inteligence. Když se kouzlo naučíte, naleznete ho v přehledu kouzel. Po kliknutí na dané kouzlo se vám vpravo dole zobrazí detailnější informace o kouzle. (jeho název, stručný popis jeho efektu a samozřejmě síla) Je-li kouzlo vybráno, je vyobrazeno v akčním tlačítku a lze ho sesílat. Každé účelné seslaní kouzla zvyšuje hrdinovy dovednost toto kouzlo kouzlit. Dovednost je značena ukazatelem přímo u ikonky kouzla. Jakmile hrdina dosáhne určité dovednosti, posouvá se na další úroveň dokonalosti sesílání daného kouzla.

 

Rozhovor


V rozhovoru si můžete povídat s ostatními hrdiny, kteří jsou v dohledu (které vidíte kolem sebe), žádný vzdálený hrdina vaší zprávu neobdrží (není ho tak daleko slyšet). U každé zprávy je uvedeno datum (pouze den), čas a kdo ji napsal.

 

 

Slovníček pojmů a zkratek


BZ : body zdraví – vyjadřují zdraví hrdiny.
AB : akční body – znázorňují kolik hrdina může ujít, udeřit, nebo kouzlit.

Boční panel